Get Adobe Flash player
Start FARBY, LAKIERY, BEJCE PRODUKTY PRZEMYS?OWE TEKNOS WARSTWY NAWIERZCHNIOWE

WARSTWY NAWIERZCHNIOWE

AQUATOP 2600
Zastosowanie AQUATOP 2600

  • Do przemys?owej obróbki powierzchni drzwi i okien drewnianych
  • Do stosowania na drewnie gatunków li?ciastych i iglastych
  • Aplikacja: natrysk automatyczny
  • Kolory: kryj?ce i transparentne
  • Wyko?czenie: po?ysk 15 - 60


Zalety produktu AQUATOP 2600

  • Jednosk?adnikowa warstwa nawierzchniowa na bazie wody
  • Posiada wysok? odporno?? na dzia?anie warunków atmosferycznych i zapewnia ochron? przed niszcz?cym dzia?aniem promieniowania UV, ple?ni i grzybów
  • Zawarto?? polimerów akrylowych na bazie wody umo?liwia nak?adanie grubych warstw w procesie lakierowania bez ryzyka wyst?pienia nierówno?ci
  • Krótki czas schni?cia i natychmiastowe twardnienie pow?oki

Karta techniczna AQUATOP 2600-23

Karta techniczna AQUATOP 2600-66

Karta techniczna AQUATOP 2600-74

Karta charakterystyki AQUATOP 2600-23

Karta charakterystyki AQUATOP 2600-66

Karta charakterystyki AQUATOP 2600-69

Karta charakterystyki AQUATOP 2600-74

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information