Get Adobe Flash player
Start AKTUALNO?CI

AKTUALNO?CI

Dotacja ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - POIG 8.2

Tytu? projektu: „Wdro?enie internetowego systemu klasy B2B integruj?cego zarz?dzanie procesami biznesowymi w firmie
PHPU "DOMEX" Sp. z o.o.”.

Nazwa beneficjenta: PHPU "DOMEX" Sp. z o.o.

Warto?? projektu: 670 050 PLN

Udzia? Unii Europejskiej:
469 035,00 PLN

Okres realizacji: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Dzia?anie 8.2.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information