Get Adobe Flash player
Start P?YTY WYPE?NIENIA STOLARSKIE AUSTROTHERM XPS TOP 30

AUSTROTHERM XPS TOP 30

Austrotherm XPS
Styropian Austrotherm XPS TOP zapewnia oszcz?dno?? energii cieplnej od piwnicy po sam dach. Austrotherm XPS (polistyren ekstrudowany) znajduje zastosowanie przede wszystkim w izolacji obwodowej, fundamentów na gruncie, dachów odwróconych, parkingów.

 

Austrotherm XPS TOP 30 SF

 

Wysoka odporno?? na dzia?ania wody, produkt przyjazny ?rodowisku (nie zawiera FCKW i HFCKW), doskona?a izolacja termiczna.

P?yty do izolacji termicznej:

  • dachów sko?nych,
  • dachów p?askich,
  • tarasów,
  • dachów zielonych i ze ?wirem w technologii tradycyjnej i o odwróconym uk?adzie warstw,
  • ?cian piwnic poni?ej poziomu gruntu,
  • basenów,
  • ?aw fundamentowych,
  • pod?óg na gruncie w budownictwie mieszkaniowym i u?yteczno?ci publicznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Deklaracja zgodno?ci z PN-EN 13164
Atest higieniczny PZH: HK/B/0150/01/2008

NADZÓR ZEWN?TRZNY:
FIW Monachium

KOD OZNACZENIA:
XPS-EN13164-T1-DS.(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5- CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FT2

DANE TECHNICZNE:
G?sto??: ? 30 kg/mł
Wspó?czynnik przewodzenia ciep?a: ? ? 0,035 W/mK (30-60 mm); 0,037 W/mK (70-100 mm); 0,040 W/mK (110-160 mm)
Napr??enia ?ciskaj?ce przy 10 % odkszta?ceniu wzgl?dnym: CS(10/Y) 300 ? 300 kPa
Zamkni?tokomórkowo??: ? 95 %
Modu? elastyczno?ci: 12 N/mm˛
Podci?ganie kapilarne: 0
Absorpcja wody przy d?ugotrwa?ej dyfuzji: WD(V)3 ? 3 %
Odporno?? na cykle zamra?ania i odmra?ania: FT2
Klasa reakcji na ogie?: E
Temperatura zastosowania: ? 70şC
P?yty Austrotherm XPS TOP nie zawieraj? FCKW i HFCKW.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information