Get Adobe Flash player
Start TECHNIKA MONTA?OWA PIANA POLIURETANOWA TYTAN

TYTAN

Piana pistoletowa O2 65

 

Pierwsza na ?wiecie piana pistoletowa o najwy?szej na rynku wydajno?ci - do 65 l - i najni?szej post-ekspansji. Dodatkowo charakteryzuje j? wyj?tkowa izolacyjno?? akustyczna.


ZALETY

 • nie emituje oparów MDI podczas aplikacji
 • wydajno??: 55 do 65 l (pojemno?? puszki 1000.ml)
 • przyrost obj?to?ci (post-ekspansja): 70-100%
 • izolacyjno?? akustyczna: do 61 dB
 • niskopr??na formu?a (zapobiega deformacjom)
 • nowy zawór, bardziej odporny na zatykanie si? i.ucieczk? gazów

 

ZASTOSOWANIE

 • osadzanie drzwi i okien
 • wype?nianie szczelin
 • izolacja termiczna i akustyczna
 • wype?nienia i uszczelnienia w konstrukcjach szkieletowych

 

DANE TECHNICZNE

 • czas ko?uszenia: od 15 do 30 min
 • temperatura otoczenia: od +5oC do +30oC
 • temperatura puszki: od +10oC do +30oC
 • nasi?kliwo?? wod? po 24 h: do 1 kg/m2
 • wysoka izolacja termiczna i akustyczna
 • odporno?? na ple?nie i grzyby
 • klasa palno?ci: F / B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)
 • wyprodukowana zgodnie z ISO 9001:2000
 • nie emituje gazów typu CFC i HCFC („ozone friendly”)
 • termin wa?no?ci: 18 miesi?cy

 

Karta techniczna produktu

Atest higieniczny


Aprobata techniczna


Karta bezpiecze?stwa produktu

 

 

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information