Get Adobe Flash player
Start TECHNIKA MONTA?OWA PIANA POLIURETANOWA FISHER

FISHER

Jednosk?adnikowa pistoletowa piana monta?owa


OPIS PRODUKTU

 • Jednosk?adnikowa piana poliuretanowa.
 • Aplikacja za pomoc? pistoletu.
 • Utwardzanie piany jest spowodowane reakcj? z wilgoci? zawart? w atmosferze.
 • Wydajno?? 55 litrów z 1L.

Zalety/Korzy?ci

 • Niezwykle krótki czas utwardzania znacznie redukuje czas obróbki.
 • U?ycie pistoletu aplikacyjnego umo?liwia zmniejszenie pracoch?onno?ci i zapewnia ekonomiczne dozowanie.
 • D?ugi okres przechowywania.
 • Bezpieczna w u?ytkowaniu.
 • Uszczelnia termicznie i akustycznie.

INFORMACJE OGÓLNE MONTA?

Instrukcje monta?owe

 • Izolacja akustyczna dowiedziona badaniami.
 • Zwil?y? powierzchni? w przypadku niskiej wilgotno?ci powietrza.
 • Wstrz?sn?? opakowanie przed u?yciem.
 • Podczas pracy trzyma? zawór do do?u.
 • Po utwardzeniu odporno?? na dzia?anie temperatur od -30 °C do +80 °C.
 • Traci lepko?? po up?ywie 10 minut, mo?e by? obrabiana po 25 minutach, osi?ga trwa?o?? po ok. 3 godzinach, kompletnie twarda po ok. 5-8 godzinach (powy?sze dane s? prawid?owe przy temperaturze +20 °C )

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information