Get Adobe Flash player
Start TECHNIKA MONTA?OWA PIANA POLIURETANOWA SOUDAL

SOUDAL

SOUDAFOAM COMFORT


Niskorozpr??na pianka monta?owo-uszczelniaj?ca o doskona?ej przyczepno?ci do typowych materia?ów budowlanych: drewna, PCV, aluminium, w tym równie? pokrytego pow?okami proszkowymi, muru, ceg?y, betonu, kamienia, powierzchni szkliwionych, itp. Opatentowany aplikator Genius Gun zapewnia precyzyjne dozowanie, umo?liwia wygodn? i bezpieczn? prac? jedn? r?k? i pozwala na wielokrotne u?ycie i d?ugotrwa?e przechowywanie cz??ciowo opró?nionej puszki.


Zastosowanie:

 • monta? i izolacja elementów prefabrykowanych w konstrukcjach szkieletowych,
 • izolacja elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych, armatury ?azienkowej, wanien, brodzików itp.
 • wype?nianie i izolacja przepustów kablowych i rurowych,
 • uszczelnianie i wyg?uszanie parapetów, stopni schodów, rolet,
 • uszczelnienia i izolacja termiczna z??czy dachowych, ?ciennych i stropowych
 • uszczelnienia w systemach ch?odz?cych

 

 

PIANKA MONTA?OWA

Jednosk?adnikowa pianka monta?owo-uszczelniaj?ca o wysokiej wydajno?ci, krótkim czasie utwardzania i doskona?ej przyczepno?ci do drewna, PCV, aluminium, tynku, ceg?y, betonu, kamienia, powierzchni szkliwionych i t.p. Zapewnia doskona?? izolacyjno?? akustyczn? i termiczn? uszczelnienia. Dost?pna równie? w specjalnej formule do niskich temperatur (-10°C).


Opis wyrobu:

 • Doskona?a przyczepno?? do pod?o?y budowlanych m.in. do muru, ceg?y, betonu, kamienia, drewna, PCV, aluminium, w tym równie? pokrytego pow?okami proszkowymi, powierzchni szkliwionych, itp.
 • Dobra izolacyjno?? termiczna i akustyczna
 • Wysoka wydajno?? i stabilno?? wymiarów
 • Krótki czas utwardzania
 • Precyzyjne dozowanie
 • Gaz spieniaj?cy nieszkodliwy dla warstwy ozonowej


Zastosowanie:

 • Uszczelnienia przy monta?u o?cie?nic okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów
 • Wype?nianie i izolacja przepustów rurowych i kablowych, elementów instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej
 • Wype?nianie i wyg?uszanie ?cian dzia?owych, elementów prefabrykowanych w konstrukcji szkieletowych
 • Izolacja termiczna i akustyczna pod?óg, poddaszy, dachów, systemów klimatyzacyjnych
 • Wype?nianie szczelin w z??czach ?ciennych i stropowych

 

SOUDAFOAM GUN, PIANKA PISTOLETOWA

Wysokiej jako?ci pistoletowa piana monta?owo-uszczelniaj?ca o doskona?ej przyczepno?ci do wi?kszo?ci materia?ów budowlanych.

Opis wyrobu:

 • Doskona?a przyczepno?? do pod?o?y budowlanych m.in. do muru, ceg?y, betonu, kamienia, drewna, PCV, aluminium, w tym równie? pokrytego pow?okami proszkowymi, powierzchni szkliwionych, itp.
 • Dobra izolacyjno?? termiczna i akustyczna
 • Wysoka wydajno?? i stabilno?? wymiarów
 • Krótki czas utwardzania
 • Precyzyjne dozowanie
 • Gaz spieniaj?cy nieszkodliwy dla warstwy ozonowej


Zastosowanie:

 • Uszczelnienia przy monta?u o?cie?nic okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów, itp.
 • Wype?nianie i izolacja przepustów rurowych i kablowych, elementów instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej
 • Wype?nianie i wyg?uszanie ?cian dzia?owych, elementów prefabrykowanych w konstrukcjach szkieletowych
 • Izolacja termiczna i akustyczna pod?óg, poddaszy, dachów, systemów klimatyzacyjnych
 • Wype?nianie szczelin w z??czach ?ciennych i stropowych

 

SOUDAFOAM GUN WINTER, PIANKA PISTOLETOWA DO NISKICH TEMPERATUR

Wysokiej jako?ci pistoletowa piana monta?owo-uszczelniaj?ca o doskona?ej przyczepno?ci do wi?kszo?ci materia?ów budowlanych z formu?? "zimow?" umo?liwiaj?c? prac? w temperaturach do -10°C.

Opis wyrobu:

 • Doskona?a przyczepno?? do pod?o?y budowlanych m.in. do muru, ceg?y, betonu, kamie-nia, drewna, PCV, aluminium, w tym równie? pokrytego pow?okami proszkowymi, po-wierzchni szkliwionych, itp.
 • Wysoka wydajno?? i stabilno?? wymiarów
 • Doskona?a izolacyjno?? termiczna i akustyczna
 • Krótki czas utwardzania
 • Aplikacja równie? w temperaturach ujemnych (do – 10oC)
 • Gaz spieniaj?cy nieszkodliwy dla warstwy ozonowej


Zastosowanie:

 • Uszczelnienia przy monta?u o?cie?nic okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów, itp.
 • Wype?nianie i izolacja przepustów rurowych i kablowych, elementów instalacji centralne-go ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej
 • Wype?nianie i wyg?uszanie ?cian dzia?owych, elementów prefabrykowanych w konstruk-cjach szkieletowych
 • Izolacja termiczna i akustyczna pod?óg, poddaszy, dachów, systemów klimatyzacyjnych
 • Wype?nianie szczelin w z??czach ?ciennych i stropowych

 

 

SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION, PIANKA NISKOROZPR??NA

Wysokiej jako?ci pistoletowa piana monta?owo-uszczelniaj?ca o niskiej rozpr??alno?ci i doskona?ej przyczepno?ci do wi?kszo?ci materia?ów budowlanych.

Opis wyrobu:

 • Obni?ony stopie? rozpr??alno?ci, krótki czas tworzenia naskórka i utwardzania pianki
 • B?yskawiczne i pewne mocowanie bagnetowe puszki w teflonowym gnie?dzie pistoletu po przekr?ceniu o Ľ obrotu
 • Doskona?a przyczepno?? do wielu pod?o?y budowlanych m.in. do muru, ceg?y, betonu, kamienia, drewna, PCV, polistyrenu, aluminium, w tym równie? pokrytego pow?okami proszkowymi, powierzchni szkliwionych, itp.
 • Wysoka izolacyjno?? termiczna i akustyczna potwierdzona badaniami instytutu i.f.t. Ro-senheim
 • Gaz spieniaj?cy nieszkodliwy dla warstwy ozonowej


Zastosowanie:

 • Uszczelnienia przy monta?u o?cie?nic okiennych i drzwiowych, szczególnie z cienko-?ciennych profili PCV i aluminium
 • osadzanie i uszczelnianie parapetów, rolet, stopni schodów, itp.
 • wype?nianie i izolacja przepustów rurowych i kablowych, elementów instalacji centralne-go ogrzewania i wodno–kanalizacyjnej
 • wype?nianie i wyg?uszanie ?cian dzia?owych i elementów prefabrykowanych w konstruk-cjach szkieletowych
 • izolacja termiczna i akustyczna pod?óg, poddaszy, dachów, systemów klimatyzacyjnych
 • wype?nianie szczelin w z??czach ?ciennych i stropowych

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information