Get Adobe Flash player
Start KLEJE, SILIKONY SILIKONY SOUDAL

SOUDAL

SILIKON UNIWERSALNY


Opis wyrobu:

Jednosk?adnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwa?nym. Doskona?a przyczepno?? do pod?o?y porowatych i nieporowatych m.in. do ceg?y, drewna, ceramiki sanitarnej, szk?a. Nie stosowa? do PCV i wyrobów akrylowych, w tym do szklenia okien malowanych farbami akrylowymi.


Zastosowanie:

 • spoiny po??czeniowe mi?dzy materia?ami budowlanymi i wyko?czeniowymi
 • fugowanie p?ytek ceramicznych
 • elastyczne spojenia w szklarstwie i konstrukcjach metalowych
 • szklenie okien (uszczelnienia mi?dzy ram? drewnian? niemalowan? lub malowan? farbami alkidowymi, a szk?em)
 • spoiny w pomieszczeniach ch?odniczych i w produkcji kontenerów
 • uszczelnienia w instalacjach klimatyzacyjnych

 

 

SILIKON NEUTRALNY


Opis wyrobu:

Jednosk?adnikowy uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym. Doskona?a przyczepno?? zarówno do pod?o?y porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do drewna, równie? pokrytego pow?okami malarskimi, szk?a, powierzchni szkliwionych, aluminium - w tym równie? pokrytego malarskimi pow?okami proszkowymi, PCV, betonu, kamienia, muru, ceg?y.


Zastosowanie:

 • uszczelnienia i po??czenia szklarskie w produkcji okien (mi?dzy drewnem i aluminium, równie? pokrytym pow?okami malarskimi, PCV, UPCV a szk?em)
 • elastyczne uszczelnienia odporne na dzia?anie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV), np. fugi w fasadach budynków z prefabrykatów betonowych
 • fugi o?cie?nic drzwiowych i okiennych
 • spoinowanie p?yt poliw?glanowych i poliakrylatowych

 

SILIKON SZKLARSKI


Opis wyrobu:

Jednosk?adnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwa?nym o doskona?ej przyczepno?ci do pod?o?y porowatych i nieporowatych m.in. do ceg?y, drewna, szk?a. Nie stosowa? do PCV i wyrobów akrylowych, w tym do szklenia okien malowanych farbami akrylowymi.


Zastosowanie:

 • spoiny po??czeniowe mi?dzy materia?ami budowlanymi i wyko?czeniowymi
 • fugowanie p?ytek ceramicznych
 • szklenie okien (uszczelnienia mi?dzy ram? drewnian? niemalowan? lub malowan? farbami alkidowymi a szk?em)
 • spoiny w pomieszczeniach ch?odniczych i w produkcji kontenerów oraz instalacjach klimatyzacyjnych.

 

 

SILIKON SANITARNY


Opis wyrobu:

Jednosk?adnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwa?nym. Doskona?a przyczepno?? zarówno do pod?o?y porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do ceg?y, porcelany i ceramiki, drewna oraz szk?a. Nie stosowa? do PCV, wanien i brodzików akrylowych (tu zalecamy neutralny silikon sanitarny). Zawiera substancje ple?niobójcze, jest odporny na d?ugotrwa?e dzia?anie wilgoci.


Zastosowanie:

 • uszczelniania spoin w pomieszczeniach o du?ej wilgotno?ci, tj. ?azienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach, a tak?e pomieszczeniach ch?odniczych
 • uszczelnienia i po??czenia szklarskie
 • fugi mi?dzy umywalk?, zlewozmywakiem, itp. a ?cian?
 • fugi wokó? wanien, brodzików emaliowanych lub ceramicznych itp.
 • spoinowanie p?ytek ceramicznych
 • uszczelnienia w systemach wentylacyjnych, ch?odniach i budowie kontenerów

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information