Get Adobe Flash player
Start KLEJE, SILIKONY KLEJE MONTA?OWE PATTEX

PATTEX

Universal Classic (dawniej Moment)

Supermocny klej kontaktowy do elastycznych po??cze?.


Zalety:

 • ?atwy w nak?adaniu
 • wysoka wytrzyma?o?? na ?cinanie
 • wysoka odporno?? termiczna od - 40 °C do + 110 °C
 • nie zawiera szkodliwego toluenu i cykloheksanu
 • elastyczny
 • odporny na wilgo?
 • krótszy czas odparowywania ju? po 10 min
 • wy?sza temp. sk?adowania do 50 °C
 • stabilno?? substancji przy temp. - 10 °C wynosi nawet do 8 tygodni*


* Na podstawie bada? przeprowadzonych w laboratoriach firmy Henkel

 

Idealny do:
laminatów, ta?m fornirowych, uszczelek samochodowych, uszczelniania brzegów litych elementów drewnianych i sklejek, ta?m izolacyjnych, uk?adania izolacji d?wi?koszczelnej i p?yt akustycznych (nie polistyrenowych), ok?adzin ?ciennych (poza mi?kkim PCW-U i sztuczn? skór?); klei: gum?, drewno, materia?y drewnopochodne, laminaty, skór?, korek, filc, twarde PCW-U, mi?kkie tworzywa piankowe, metal

Odporno?? termiczna:

od - 40 °C do +110 °C

 

 


S.O.S. Super Klej Standard

B?yskawiczny klej o uniwersalnym zastosowaniu.

Zalety:

 • nowa, g?stsza formulacja
 • formu?a Shock Resistant – zapewnia odporno?? na wstrz?sy
 • metalowa tubka z aplikatorem – ?atwe, czyste i kontrolowane dozowanie
 • membrana w tubce – hermetycznie zamykaj?ca otwór tubki
 • unikalna zatyczka – zapewnia d?u?sz? trwa?o?? produktu
 • mo?liwo?? wielokrotnego u?ycia

Idealny do:
drewna, tektury, papieru, gumy, metalu, ceramiki, skóry, tkanin, szk?a, plastiku i wi?kszo?ci tworzyw sztucznych (oprócz PE, PP i teflonu)

 

 


Fix Total

Cechy produktu:

 • B?YSKAWICZNA PRZYCZEPNO??
 • TECHNOLOGIA FLEXTEC
 • bezbarwny
 • do powierzchni ch?onnych i niech?onnych
 • wysoka odporno?? mechaniczna i chemiczna
 • do powierzchni wra?liwych na rozpuszczalniki
 • do wilgotnych materia?ów
 • doskona?a odporno?? na UV
 • odporny na wstrz?sy, wibracje i uderzenia
 • zast?puje silikon
 • mo?e by? malowany

Zastosowanie:

Pattex Fix Total mo?na stosowa? wewn?trz i na zewn?trz; zapewnia wysok? przyczepno?? pocz?tkow?, jak równie? trwa?e oraz wodoodporne spajanie na rozmaitych pod?o?ach, takich jak: drewno, tynk, ceramika, metal, ceg?a, beton; umo?liwia klejenie wi?kszo?ci materia?ów, takich jak: p?yty pil?niowe, aluminium, sklejka, kamie?, MDF, twarde PCW-U, szk?o, plastik, lustra itp.; doskonale nadaje si? do uszczelniania.

Temperatura stosowania:

od +5 °C do +40 °C

Odporno?? temperaturowa:

od -30 °C do +80 °C

 

 

Fix Power

Cechy produktu:

 • B?YSKAWICZNA PRZYCZEPNO?? 100 kg/m˛
 • ekologiczny – bez rozpuszczalników
 • wodoodporny i elastyczny
 • do wn?trz
 • mo?e by? malowany
 • bezzapachowy
 • wymaga jednej powierzchni ch?onnej
 • ?atwy do czyszczenia
 • wype?nia ubytki w pod?o?u


Zast?puje ?ruby, gwo?dzie, ko?ki.

Zastosowanie:
Pattex FIX Power trwale przykleja listwy ?cienne i coko?owe, p?yty dekoracyjne, profile ozdobne, listwy drewniane, tabliczki na drzwi itp.; do klejenia materia?ów ze styropianu, drewna, metalu, ceramiki, szk?a, p?yt wiórowych, p?yt gipsowych, elementów gipsowych, korka, szyldów, kana?ów kablowych z PCW-U i podobnych materia?ów; materia? mo?na równie? stosowa? jak wype?nienie niewielkich ubytków w pod?o?u.

Temperatura stosowania:
od +10 °C do +25 °C

Odporno?? temperaturowa:
od -20 °C do +70 °C

 

 

Fix Super

Cechy produktu:

 • ekologiczny – bez rozpuszczalników
 • wodoodporny i elastyczny
 • do wn?trz
 • mo?e by? malowany
 • ?atwy do czyszczenia
 • wymaga jednej powierzchni ch?onnej
 • wype?nia ubytki w pod?o?u

 

Zastosowanie:
Pattex Fix Super trwale przykleja: listwy ?cienne i coko?owe, p?yty dekoracyjne, profile ozdobne, listwy drewniane, tabliczki na drzwi itp.; do klejenia materia?ów ze styropianu, drewna, metalu, PCW-U, ceramiki, szk?a, p?yt wiórowych, gipsowych, korka i podobnych materia?ów; materia? mo?na równie? stosowa? jako wype?nienie niewielkich ubytków w pod?o?u.

Temperatura stosowania:
od +10 °C do +25 °C

Odporno?? temperaturowa:
od -20 °C do +70 °C

 

 

Fix Profi

Cechy produktu:

 • klej rozpuszczalnikowy
 • do wn?trz i na zewn?trz
 • nie zawiera szkodliwego toluenu
 • wodoodporny i elastyczny
 • do wszystkich powierzchni
 • odporny na warunki atmosferyczne
 • klei dwie powierzchnie niech?onne
 • mo?e by? malowany

Zastosowanie:
specjalna formu?a umo?liwia klejenie prawie wszystkich materia?ów oraz gwarantuje bardzo wysok? wytrzyma?o?? ostatecznego klejenia; Pattex Fix Profi s?u?y do klejenia drewna, szk?a, metalu, p?ytek, kamienia, ceramiki; jest wodoodporny, mo?na go stosowa? zarówno wewn?trz, jak i na zewn?trz pomieszcze?; po wyschni?ciu pozostaje elastyczny. Nie zawiera szkodliwego toluenu.

Temperatura stosowania:
od +5 °C do +40 °C

Odporno?? temperaturowa:
od -20 °C do +80 °C

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information