Get Adobe Flash player
Start FARBY, LAKIERY, BEJCE PRODUKTY PRZEMYS?OWE REMMERS LAKIER PU

Lakiery dwusk?adnikowe

PUR FG-201-Füllgrund


Bezbarwny, dwusk?adnikowy ?rodek gruntuj?cy/wype?niacz, nak?adany natryskowo.

Obszary stosowania:

 • do wszystkich powierzchni o porach zamkn?tych i pó?zamkni?tych
 • do przygotowywania powierzchni pod lakier PUR HL-211/90 w celu uzyskania wysokiego po?ysku
 • do mebli o wysokiej jako?ci


W?a?ciwo?ci:

 • doskona?e wype?nianie
 • szybkie schni?cie
 • bardzo dobra podatno?? na szlifowanie
 • ?wiat?otrwa?o??: lakier nie zmienia zabarwienia pod wp?ywem ?wiat?a

Instrukcja Techniczna

Karta Charakterystyki

 

 

PUR SL-212-Schichtlack


Bezbarwny, dwusk?adnikowy lakier poliuretanowy, stworzony na bazie funkcyjnej ?ywicy akrylowej, do lakierowania drewna z gatunków o zamkni?tych porach

Obszary stosowania:

 • do elementów drewnianych o du?ej warto?ci, jak np. schody, aprkiety...
 • do wykonywania powierzchni o najwy?szych wymaganiach dotycz?cych wytrzyma?o?ci mechanicznej
 • jako pow?oka lakiernicza na lakierach barwnych, do poprawy odporno?ci powierzchni na kontakt z ciep?ymi, wilgotnymi przedmiotami, jak np. szklanki z napojami, oraz dla na dania odpowiedniego po?ysku


W?a?ciwo?ci:

 • szybko schnie i ma dobr? podatno?? na szlifowanie
 • bardzo dobrze trzyma si? poinowych kraw?dzi
 • ma bardzo ndu?? si?? wype?niania dzi?ki du?ej zawarto?ci spoiwa
 • dobrze rozprowadza si? po pod?o?u, podkre?laj?c struktur? porów na powierzchni drewna
 • wykazuje bardzo dobr? odporno?? chemiczn? i na ?cieranie
 • jest ?wiat?otrwa?y, lakier nie zmienia swojego zabarwienia pod wp?ywem ?wiat?a

Instrukcja Techniczna

Karta Charakterystyki

Atest PZH

 

 

PUR H-280 Härter


Wysokiej jako?ci izocyjanian, zawieraj?cy rozpuszczalnik

Zastosowanie:

 • do utwardzania lakierów z grupy 2K-PUR w podanych proporcjach


W?a?ciwo?ci:

 • ?wiat?otrwa?o??
 • do wszystkich lakierów 2K PUR marki Remmers

Instrukcja Techniczna

Karta Charakterystyki

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information