Get Adobe Flash player
Start OKNA OKUCIA PRZESUWNE SIEGENIA AUBI PSK

PSK SIEGENIA

PSK równolegle-uchylno-przesuwne
Lekko i swobodnie
Sta?y dop?yw ?wie?ego powietrza, naturalnego ?wiat?a oraz mo?liwo?? swobodnego poruszania si? – w ten sposób drzwi równolegle-uchylno-przesuwne podnosz? jako?? mieszkania i ?ycia dla ca?ej rodziny.

Komfort obs?ugi i wysoka funkcjonalno??
Doskonale wyprofilowana klamka sprawia, ?e wysi?ek doprowadzenia skrzyd?a do pozycji uchy?u jest teraz a? o 90% mniejszy ni? wcze?niej! Kolejnym lekkim ruchem mo?na przesun?? skrzyd?o na bok. A to dopiero pocz?tek listy zalet, której ci?g dalszy wygl?da równie imponuj?co:

  • Produkt dost?pny jest w wariantach PSK 160/PSK 200-Z dla profili UR z drewna i PVC
  • Dzi?ki niewielkim wymiarom nadaje si? on równie? do w?skich profili okiennych
  • PSK 160 dla skrzyde? o ci??arze do 160 kg dysponuje dowolnie modyfikowaln? kolejno?ci? funkcji bez dodatkowych elementów i – jako jedyny produkt w swojej klasie – opcjonaln?, wysoce odporn? na korozj? pow?ok? E-Look
  • Nawet skrzyd?a o ci??arze do 200 kg mo?na bez wi?kszego wysi?ku obs?ugiwa? jedn? r?k?. Jest to mo?liwe dzi?ki zastosowaniu okucia z wymuszonym sterowaniem PSK 200-Z, które jednocze?nie wyposa?one zosta?o w zintegrowane zabezpieczenie przed zatrzaskiwaniem
  • Gwarancj? podstawowego bezpiecze?stwa ju? w standardowym okuciu stanowi? ryglowania grzybkowe na ka?dym naro?niku
  • Szeroka oferta klamek i os?on daje niemal nieograniczone mo?liwo?ci projektowania wystroju
  • Odjazd na odleg?o?? 120 mm pozwala na stosowanie okucia tak?e dla okien o szerokich profilach.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information