Get Adobe Flash player
Start OKNA OKUCIA PRZESUWNE ROTO PATIO 6080

PATIO 6080

Okucie premium do wielkopowierzchniowych systemów harmonijkowych

Dzi?ki Roto Patio 6080 do profili drewnianych i PVC mo?liwe jest eleganckie otwieranie systemów drzwi harmonijkowych ze skrzyd?ami o masie do 80 kg na bardzo du?? szeroko??. Poszczególne elementy mo?na wygodnie z?o?y? oszcz?dzaj?c miejsce we wn?trzu na d?ugo?ci szyny jezdnej do 6 m.

Drzwi harmonijkowe Patio tworz? pe?ne rozmachu wyj?cie na taras, do ogrodu zimowego, pomieszcze? konferencyjnych, kawiarni, restauracji lub sklepów. Je?li istnieje taka potrzeba – z niskim progiem, bez barier. Poza tym znakomicie sprawdzaj? si? w roli podzia?u pomieszcze?. Poza hotelami i gastronomi? systemy harmonijkowe coraz cz??ciej stosowane s? w budownictwie indywidualnym.

Przeznaczone do

 • systemów harmonijkowych z profili drewnianych i PVC
 • zewn?trzny wymiar o?cie?nicy do 6.000 mm
 • szeroko?? skrzyd?a na wr?bie 450--1.200 mm dla skrzyd?a na przej?cie
 • szeroko?? skrzyd?a na wr?bie 450--900 mm dla skrzyde? w ci?gu harmonijki
 • wysoko?? skrzyd?a na wr?bie 600-2.400 mm
 • masa skrzyd?a do 80 kg


Drzwi harmonijkowe w przej?ciach o du?ej szeroko?ci do 6 m s? wyj?tkowo ?atwe i wygodne w obs?udze dzi?ki zastosowaniu naszych oku? harmonijkowych Patio 6080.

 • Wszystkie elementy drzwi sk?adane s? harmonijkowo na bok w celu optymalnego wykorzystania powierzchni
 • Istnieje mo?liwo?? zintegrowania z drzwiami harmonijkowymi niezale?nego skrzyd?a rozwierno-uchylnego, które mo?e by? wykorzystywane jako wyj?cie na balkon lub taras albo w celu przewietrzenia wn?trza
 • Zró?nicowane mo?liwo?ci otwierania, na zewn?trz lub do wewn?trz
 • Niski próg z przegrod? termiczn? i niezawodny system uszczelek przeciwdzia?aj? powstawaniu skropliny w obszarze progu w wyniku ró?nic temperatury
 • Optymalne wózki na ?o?yskach kulkowych z prowadzeniem w pionie zapewniaj? doskona?e w?asno?ci jezdne, odporno?? na zu?ycie i komfort obs?ugi
 • Ma?e szczoteczki zintegrowane z wózkami przeciwdzia?aj? gromadzeniu si? zanieczyszcze? na szynie jezdnej
 • Os?onka z rowkami antypo?lizgowymi chroni dodatkowo przed zanieczyszczeniami w obszarze przej?cia
 • Niski próg do budownictwa bez barier

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information