Get Adobe Flash player
Start OKNA OKUCIA PRZESUWNE ROTO PATIO S

Patio S

Okucie standardowe do okien i drzwi uchylno-przesuwnych do 160 kg


Nasz standardowy system oku? uchylno-przesuwnych Roto Patio S do profili z drewna i PVC pozwala na wykonanie du?ych okien i drzwi balkonowych o masie skrzyde? do 160 kg. Wychodzi to naprzeciw upodobaniom klientów, stosuj?cych coraz wi?ksze okna – tak?e w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym. Okucie spe?nia poza tym wymogi rozporz?dzenia w zakresie oszcz?dno?ci energii i ciep?a w odniesieniu do ci??kich skrzyde? z odpowiednimi szybami.

Bezkolizyjne otwieranie drzwi balkonowych z okuciami uchylno-przesuwnymi zamiast rozwiernych pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni wn?trza, poniewa? otwarte skrzyd?a nie wchodz? do pomieszczenia. Nawet du?e i ci??kie elementy uchylno-przesuwne daj? si? lekko uchyli? i przesun?? na bok.
Wi?cej komfortu ni? Patio S dostarcza Roto Patio Z, wyposa?ony dodatkowo w automat steruj?cy po?o?eniem skrzyd?a.

Drzwi uchylno-przesuwne stwarzaj? komfortowe wyj?cie na taras, balkon, przej?cie do ogrodu zimowego lub przeszklonych przybudówek. W mniejszym rozmiarze – jako uchylno-przesuwne okno – rozwi?zanie to znakomicie zdaje egzamin w kuchni, w pokoju pracy czy te? w biurze.

Przeznaczone do:

systemów uchylno-przesuwnych z profili drewnianych i PVC

Patio 100 S:

  • - masa skrzyd?a do 100 kg
  • - szeroko?? skrzyd?a na wr?bie 600-1.250 mm
  • - wysoko?? skrzyd?a na wr?bie von 600-2.350 mm

 

Patio 160 S:

  • - masa skrzyd?a do 160 kg
  • - szeroko?? skrzyd?a na wr?bie 600-1.650 mm
  • - wysoko?? skrzyd?a na wr?bie von 600-2.700 mm

 

Oszcz?dno?? energii

Dzi?ki du?emu odstawieniu skrzyd?a od o?cie?nicy na odleg?o?? 125 mm nasz system oku? do drzwi uchylno-przesuwnych mo?na z powodzeniem stosowa? do bardzo grubych profili w ci??kich drzwiach niskoenergetycznych z potrójn? szyb?. Pozwala to na na spe?nienie obowi?zuj?cych wysokich norm w zakresie energooszcz?dno?ci budynków.

 

Warianty


Ró?norodne warianty uk?adu skrzyde? i odmiany kolorystyczne naszego systemu uchylno-przesuwnego zapewniaj? elastyczne i indywidualne mo?liwo?ci stosowania.

  • Delikatne i subtelne os?onki nadaj? drzwiom balkonowym nowoczesny wygl?d
  • Szyny, os?onki i klamka dost?pne s? w pi?ciu ró?nych kolorach, dzi?ki czemu perfekcyjnie do siebie pasuj?

 

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information