Get Adobe Flash player
Start OKNA OKUCIA DO OKIEN UCH. ROZW. ROMB

ROMB

W zale?no?ci od konfiguracji okna te mog? by? jednoskrzyd?owe, wieloskrzyd?owe, ze s?upkiem sta?ym lub s?upkiem ruchomym.


Podstawowe funkcje okucia mog? by? znacz?co rozbudowane dzi?ki zastosowaniu dodatkowych elementów wyposa?enia. Przyk?adem tego mo?e by?:

  • mikrowentylacja
  • stopniowanie uchy?u
  • ograniczanie rozwarcia skrzyd?a
  • blokowanie b??dnego po?o?enia klamki
  • unoszenie skrzyd?a w trakcie zamykana.


Dost?pno?? ró?norodnych systemów zawiasowych pozwala na produkcj? stolarki o masie skrzyde? do 80; 100 i 130 kg.

Dzi?ki przemy?lanej pod wieloma wzgl?dami konstrukcji okucie ROMB daje mo?liwo?? okuwania r?cznego jak i na liniach monta?owych. Wi?ksza cz??? okucia pozwala na jego stosowanie w oknach lewych lub prawych, co znacznie ogranicza ilo?? magazynowanych cz??ci. Elementy maskuj?ce wykonane s? w czterech podstawowych kolorach: bia?ym, br?zowym, srebrnym i z?otym.


Zakres stosowania oku? dla typowej stolarki: dla szeroko?ci skrzyd?a 290 do 1600 mm, dla wysoko?ci skrzyd?a 360 do 2400 mm


W systemie oku? ROMB wyró?nia si? jeszcze okucia o podwy?szonej odporno?ci na w?amanie, gdzie charakterystyczn? cech? stanowi czop rygluj?cy konstrukcji grzybkowej. Tego typu okucie pozwala uzyska? dla okna odpowiedni? klas? odporno?ci na w?amanie, zgodnie z norm? PN-EN-1627.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information